Başvuru Şartları Nelerdir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Lisans mezunu olmak,
• ALES’ten en az 70 almış olmak,
• 30 yaşından büyük olmamak,
• Akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”,
“100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak,
Başvuru şartlarıyla ilgili diğer detaylara
http://yyegm.meb.gov.tr
internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Menüyü Kapat