Dil Öğrenimi

Yurt içi dil ögrenimi
Bursiyerlerimiz yurt içinde 12 (on iki) aya kadar yabancı
dil ögrenimi görebileceklerdir. Bursiyerlerimizin dil
ögrenimleri için yapacakları ödemeler, Bakanlıgımız
tarafından yayımlanan kılavuzlarda belirlenen
koşullar içerisinde karşılanmaktadır.

Yurt dışı dil ögrenimi
Bursiyerlerimize yurt dışında en fazla 6 (altı) aya kadar
yabancı dil ögrenimi izni verilebilecektir. Bursiyerlerimizin
dil ögrenimleri için yapacakları ödemeler Bakanlıgımız
tarafından yayımlanan kılavuzlarda belirlenen
koşullar içerisinde karşılanmaktadır.

Menüyü Kapat