YLSY Başvuruları Nasıl Yapılır?

Adaylar YLSY bursuna başvurularını YYEGM (www.yyegm.meb.gov.tr) üzerinden yapabilmektedir. YLSY bursuna başvurular İki Aşamalı olarak gerçekleşmektedir;

·    Birinci Aşamada: Başvuru şartlarını karşılayan adaylar lisans mezuniyet alanlarını ve tercih etmek istedikleri alanları dikkate alarak ve de ALES puanlarını kullanarak, açıklanan en fazla 30 (otuz) tercih yapabilmektedir. ALES puanları ve lisans not ortalamaları göz önüne alınarak, ilan edilen kontenjan sayısının üç katı kadar aday ÖSYM tarafından sözlü mülakata çağırılmaktadır.  Sözlü mülakatta; alan bilgisinin yanı sıra güçlü iletişim becerileri, bilimsel gelişmelere açık olma ve akademik çalışmalara yatkın olma durumları ilgili komisyon tarafından değerlendirilmektedir.

·   İkinci Aşamada: Sözlü mülakattan sonra adayların ortalama YLSY puanı; ALES puanının %40’ı, sözlü mülakat puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’si alınarak hesaplanmaktadır. Ortalama YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar kurum tercihi yapmaya hak kazanmaktadırlar ve YLSY puanı üstünlüğüne göre kurum kontenjanlarına yerleştirilmektedirler.

Menüyü Kapat